Jware homepage
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
English      
   
  Voor het betreden van www.jware.org, dient u expliciet in te stemmen met de volgende condities.
  1.1 U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.

1.2 U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

1.3 U erkent dat de site informatie, gegevens, software, foto’s, graphics, video’s, beelden, geluiden en ander materiaal (gezamenlijk “Content”) bevat die zijn beschermd middels auteursrechten, handelsmerk- en andere eigendomsrechten.
gebruiksvoorwaarden
    1.3 U mag de site niet op enigerlei wijze gebruiken die de site of de diensten op de site kan beschadigen, buiten werking kan stellen of hier afbreuk aan kan doen.

1.4 U erkent dat de site informatie, gegevens, software, foto’s, graphics, video’s, beelden, geluiden en ander materiaal (gezamenlijk “Content”) bevat die zijn beschermd middels auteursrechten, handelsmerk- en andere eigendomsrechten

1.5 Het is verboden om content (of enig deel daarvan) te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, door te geven, te publiceren, over te dragen, te verkopen of op enige andere wijze beschikbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

1.6 U mag enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik delen van de Content afdrukken of downloaden naar een plaatselijke harde schijf.

1.7 Jware respecteert uw recht op privacy. Enige persoonlijke gegevens die u per e-mail of anderszins naar de site verzendt, zullen door Jware alleen worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid.

1.8 Jware behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op het internet.

1.9 Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
     
        frame  
  TERMS & CONDITIONS     |    PRIVACY POLICY    |    TERMS OF USE
  C o p y r i g h t  2007    i n f o @ j w a r e . o r g