Jware homepage
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
English      
   
 
• Jware respecteert uw recht op privacy. De persoonlijke gegevens die we verzamelen over gebruikers van de website www.jware.org zullen zorgvuldig en adequaat worden verwerkt. Jware streeft ernaar haar verzoeken om persoonlijke gegevens te beperken. Om echter te kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten en/of om bepaalde diensten te verkrijgen die op de site worden aangeboden, wordt een gebruiker gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen. Sommige gegevens zijn verplicht terwijl u voor andere informatie zelf kunt bepalen of u die wilt geven.

• Jware gebruikt de persoonlijke gegevens voor de volgende algemene doeleinden: om aan uw dienstenverzoeken te voldoen, om contact met u op te nemen (indien nodig), om onze diensten te verbeteren en u efficiënt informatie te verschaffen over nieuwe mogelijkheden en diensten die op de site beschikbaar zijn.
beleid
   
• Jware maakt geen persoonlijke gegevens van haar gebruikers bekend zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is. Indien een overheidsinstelling, politie of justitie officieel om informatie verzoekt met betrekking tot de identiteit van haar gebruikers zal Jware dit verzoek inwilligen, daar zij dit verplicht is.

• Dit Privacy beleid valt onder de vigeur van de Nederlandse wet.

• Jware behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van het gewijzigde Privacybeleid op het internet.
     
        frame  
  TERMS & CONDITIONS     |    PRIVACY POLICY    |    TERMS OF USE
  C o p y r i g h t  2007    i n f o @ j w a r e . o r g